Du är här:Start > Kalender > Program


MARS

Vecka 09

28 Tisd kl. 18:30Sångövning införIngemar Olsson konserten


1 Onsd kl. 15:00Dagledigsamling
”En tro som bär” med lyckans trio från Eksjö

5 Sönd kl. 09:30 bön,kl. 10:00 - Gudstjänst med nattvard

Predikan:Jakob Fhager-Bjärkhed
Sång av Mirjam Kinderbäck och Susanne Gustafsson

Mötesledare:Rolf Petersson

Vecka 10

7 Tisd kl. 10:00 -Bibel, bön och fika

7 Tisd kl. 18:30Sångövning införIngemar Olsson konserten

12 Sönd kl. 09:30 bön,kl. 10:00 – Gudstjänst


Predikan: JosefAndersson

Sångansvarig:Annelie Gustavsson

Mötesledare:Bo Josefsson

Vecka 11

14 Tisd kl. 10:00 -Bibel, bön och fika

14 Tisd kl. 18:30 Sångövning inför Ingemar Olsson konserten

14 Tisd kl. 19:00Vardagsnära bön iPingstkyrkan

18 Lördkl.18:00 Konsert med Ingemar Olsson och Betelkören


Serveringefter konserten

19 Sönd kl. 09:30 bön,kl. 10:00 Gudstjänst
Förhandlingsmöte efter gtj.

Predikan:Jakob Svensson
Sångansvarig: Lina Värmsjö
Mötesledare: Hanna Axelsson

19 Sönd kl. 15:15 Andakt på Furugården, Seniorkören

Vecka 12

21 Tisd kl. 10:00 -Bibel, bön och fika

22 Onsd kl. 19:00 Temakväll

”Varför lidande när Gudär god”
JakobFhager-Bjärkhed

26 Sönd kl. 09:30 bön,kl. 10:00 Gudstjänst

Startför insamlingen ”ge en dagslön”

Predikan:Rebecca Iverskog

Sångansvarig:Sören Gustafsson

Mötesledare:Anders Gidoff

Vecka 13

28 Tisd kl. 10:00 -Bibel, bön och fika

28 Tisd kl. 19:00Vardagsnära bön iPingstkyrkan

APRIL

2 Sönd kl. 09:30 bön,kl. 10:00 Gudstjänst med nattvard.

Möjlighet att ”ge en dagslön” Kollektgång

Efter gtj ”extra gott fika” lotterier m.m.

Predikan: Jakob Fhager-Bjärkhed
Sångansvarig: Lina Värmsjö
Mötesledare: Carl-Gustaf Karlsson

4 Tisd kl. 18:30Betelkören övarinför påsk

Vecka 14

4 Tisd kl. 10:00 -Bibel, bön och fika

5 Onsd kl. 15:00Dagledigsamling
Ukulelekörensjunger och spelar

9 Palmsönd kl. 09:30bön, kl. 10:00 Familjegudstjänst
UV-scouteroch ledare


Sångansvarig:Madeleine Axelsson

9 Sönd kl.17.00 ”Lära känna kväll”

Ett tillfälle att lära känna nysvenskar –middag - anmäla

Vecka 15 Stilla veckan

11 Tisd kl. 10:00 - Bibel,bön och fika

11 Tisd kl. 18:30Betelkören övarinför påsk

11 Tisd kl. 19:00 Vardagsnärabön iPingstkyrkan

13Skärtorsdag kl. 19:00 Getsemaneafton med nattvard
JakobFhager-Bjärkhed och församlingstjänarna

Sångansvarig: Susanne Gustafsson

Långfredagkl. 09:30 Ekumenisk vandring.
Vandringenstartar vid Missionskyrkan, vandring via Pingstkyrkan, Betelkyrkan ochVaggeryds kyrka, där vi firar en avslutande kort långfredagsgudstjänst kl.11:00

14Långfredag kl. 18.00 Sånggudstjänst med Betelkören
Apell:
JakobFhager-Bjärkhed

Sångansvarig: Sören Gustafsson
Mötesledare: Mirjam Kinderbäck

16 PåskdagenSönd kl. 09:30 bön, kl. 10:00 - Gudstjänst med nattvard, Musikkåren, Manskörenoch sång av Söndagsskolbarn


Predikan: Jakob Fhager-Bjärkhed

Mötesledare: Annemaj Fransson

17Annandag Påsk kl. 09:00 Emmausvandring i naturen

Samling vid Betel. Medtag kaffekorg

Vecka 16

18 Tisd kl. 10:00 -Bibel, bön och fika

23 Sönd kl. 09:30 bön,kl. 10:00 - Gudstjänst

Predikan:Daniel Norburg, EFK:s Missionsdirektor


Sångansvarig: Susanne Gustafsson
Mötesledare: Gilbert Toftgård

Vecka 17

25 Tisd kl. 10:00 -Bibel, bön och fika

25 Tisd kl. 19:00Vardagsnära bön iPingstkyrkan

30 Sönd kl. 09:30 bön,kl. 10:00 Gudstjänst

Predikan:Jakob Fhager-Bjärkhed
Sångansvarig: Annelie Gustavsson
Mötesledare: Inge Blomquist

30 Söndkl. 19:00 Valborgsmässofirande Tillsammans med Missionskyrkan iLinnarebäcksparken
VårtalKristina Gustavsson, VaggerydBrass, Vaggeryds Manskör och Barnkör

MAJ

Vecka 18

1 Månd kl.18:00 Vårkonsertmed Vaggeryd Brass och Vaggeryds mansköri Missionskyrkan

2 Tisd kl. 10:00 - Bibel, bön och fika

3 Onsd kl. 15:00 Dagledigsamling
”Sångertill glädje och tröst”

Per Malmquist och UnoSäll

7 Sönd kl. 09:30 bön,kl. 10:00 Gudstjänst med nattvard


Predikan: Jakob Fhager-Bjärkhed
Sångansvarig: Susanne Gustafsson
Mötesledare: Arne Nyberg

7 Sönd kl. 15:15 Andaktpå Furugården,Seniorkören

Vecka 19

9 Tisd kl. 10:00 - Bibel, bön och fika

9 Tisd kl. 19:00Vardagsnära bön iPingstkyrkan

14 Sönd kl. 09:30 bön,kl. 10:00 Gudstjänst Söndagsskolfest, ledare och barn ansvarar för programmet

Sångansvarig:Lina Värmsjö

Mötesledare:Söndagsskolans ledare

Vecka 20

16 Tisd kl. 10:00 -Bibel, bön och fika

21 Sönd kl. 09:30 bön,kl. 10:00 Gudstjänst

Predikan:Helge Örebäck
Sångansvarig: Annelie Gustavsson
Mötesledare: Lars Kinderbäck

Vecka 21

23 Tisd kl. 10:00 -Bibel, bön och fika

23 Tisd kl. 19:00Vardagsnära bön iPingstkyrkan

28 Sönd kl. 09:30 bön,kl. 10:00 - Gudstjänst

Predikan:Johannes Andersson
Sångansvarig: Sören Gustafsson
Mötesledare: David käll

Anslagstavlan


MÖTESPLATS

VAGGERYD

Storgatan 45

Öppet:

Tisdag kl. 14-16 ochFredag kl. 10-12

Pastor: Jakob Fhager-Bjärkhed

Du når vår pastor på

tel. 073-670 74 36 eller mail pastor@betelvaggeryd.se

Ungdomsledare: Simon Fjällman

Tel. 0722-14 00 49 eller mail

ungdomsledaren@betelvaggeryd.se

Hemsida: www.betelvaggeryd.se

Vill Du vara med i en Gemenskapsgrupp?

En gemenskapsgrupp träffas vanligen i hemmenför att samtala om såväl

funderingar kring kristen tro som vardagligaämnen. Då kan Du kontakta pastor Jakob

Fhager-Bjärkhed.

Barn- och ungdomssamlingar under en vecka

Måndag: Efter Plugget, åk 3-4

kl.14:00-15:30,

Måndag: Mini UV, förskola – åk 1 kl.18:00 -19:15


Måndag:UV, åk 2 och uppåt kl.18:00-19:30

Torsdag: Tonår, kl.19:00 åk 7 och uppåt

Söndag:Söndagsskola, kl.10:00 4 år – 12 år

BehöverDu hjälp med bilskjuts, tillexempelvis läkarstationen, då kan Du ringa Margareta Andersson 0709-90 95 78

BehöverDu bilskjuts till Betel, ring

Bo Lindberg 0393-319 47, mobil 070-108 99 96 ellerBengt Gustavsson 0393-102 74, mobil 0706-99 03 83

Betelförsamlingen

Sveavägen1

56732 VAGGERYD

Betelförsamlingens bankgiro

463-5389

Swish till Betelförsamlingen

123 471 66 01

VårVision:

· att Betelkyrkanska vara en gemenskap där du kan känna dig hemma

· att du skaförstå att du är värdefull och älskad av Gud som bryr sig om varenda människa

· att du skafå en personlig tro på Gud genom hans son Jesus Kristus