Du är här:Start

Gemenskapsgrupp

Kristen gemenskap i den lilla gruppen

  • En gemenskapsgrupp är en liten grupp, normalt högst 12 personer, som vanligtvis träffas i hemmen varannan vecka. Gruppen välkomnar såväl församlingsmedlemmar som icke medlemmar.
  • I den lilla gruppen finns utrymme för alla personligheter. Där finns möjlighet att samtala om såväl funderingar kring kristen tro som vardagliga ämnen. Är du ny i församlingen eller nyinflyttad är en gemenskapsgrupp ett utmärkt sätt att bygga nya relationer med livslång vänskap.

Vill du vara med i en gemenskapsgrupp?

Kontakta någon av följande:
Jakob Fhager Bjärkhed,  tel: 073 670 74 36
Anders Gidoff, tel:  0393 125 67
Rolf Petersson, tel: 0393 160 65


Gemenskapsgrupper – en gren  i församlingen

Betelförsamlingen har många olika former av verksamhet. Bl.a. finns inom församlingen flera s.k. gemenskapsgrupper. Vanligt är att man samlas  i ett hem en vardagskväll ungefär varannan vecka. En av grupperna hade träff  torsdagen den 27 februari 2016. Som vanligt påbörjades gemenskapen med samling runt  fikabordet. Förutom värdparet Eskilsson hade 9 personer mött upp. Kaffe eller  te, frallor med pålägg och en kaka var vad som bjöds.


Efter fikat var det samling för samtal. Denna grupp har  boken ”5 minuters paus” av Cajsa Tengblad som utgångspunkt. En bok som är  uppbyggd i form av en dagbok med en betraktelse för varje dag. Gruppens samtalsledare,  Lars Kinderbäck, undrade om det är något speciellt bibelord med kommentarer som  gjort intryck sedan förra samlingen. Flera sådana bibelord nämndes:

Uthållighet är vad ni  behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat. (Hebr. 10:36)

Herre, min klippa, min  borg, min räddare. (Psalm 18:3)

Visa mig, Herre, din  väg, så att jag kan vandra i din sanning. (Psalm 86:11)

Dessa och andra bibelord gav upphov till diskussioner. Man  delade på så vis erfarenheter med varandra och fick ge uttryck för vilken  trygghet det innebär att vara kristen.

Efter ca 2 timmar avlutades samlingen med bön, då man tog  med böne- och tacksägelseämnen som är nerskrivna i en speciell bok. Om två  veckor träffas man igen hemma hos någon annan.

 ----------------------------------------------------------------