Moçambique

Familjen Manu, Asante från Ghana och Diane från Sverige arbetar sedan 2004 i Pemba i Norra Moçambique. Asante arbetar i första hand med administration och undervisning på en liten ekumenisk bibelskola. Han arbetar även med uppföljning och stöttning av de före detta elever som nu arbetar som pastorer. Diane har haft hemskoleundervisning för parets tre barn under den största tiden.