Välkommen till Betelkyrkan

Du är alltid välkommen till gudstjänster och andra samlingar i Betelkyrkan. Information om samlingar och vår verksamhet hittar du i Kalender/Program, Verksamhet eller Barn & ungdom.v. 2628/6 – 3/7 UV-läger i RydaholmSöndag 3 juli kl. 10:00 ( bön 9:30 )

Gudstjänst med nattvard.
Predikan av Jakob Fhager Bjärkhed.
Sångansvarig är Annelie Gustafsson.
Mötesledare: Carl-Gustaf Karlsson.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Omväxlande gudstjänst

Betelkyrkan var välfylld söndagen den 3 april när mötesledaren Bosse Josefsson hälsade välkommen. Vår pastor Jakob Fhager Bjärkhed predikade om hur Jesus visade sig för sina lärljungar efter uppståndelsen, allt utifrån Tomas tvivlarens perspektiv. Ett intressant grepp. Gudstjänsten innehöll i övrigt barnvälsignelse för Benjamin Axelsson, son till Madeleine och Olliver Axelsson. En tjejgrupp medverkade med sång vid barnvälsignelsen. AnnelieGustafsson sjöng ett par solosånger i gudstjänsten och vi hade också Skype-kontakt med församlingens missionärer Diane och Asante Manu i Mocambique. Efter gudstjänsten var det kyrkkaffe i hemmen.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Emmausvandring från Betelkyrkan

I Lukas evangelium 24 vers 13-35 kan man läsa om hur två av lärjungarna är på väg till en by vid namn Emmaus. Under vandringen diskuterade de om det tragiska som hade hänt i Jerusalem bara några dagar tidigare. Deras kung var död och begraven. Dessutom hade dessa två lärjungar fått höra att några kvinnor som skulle till Jesu grav hade funnit graven tom. De hade även sett en ängel som påstod att Jesus levde. Brist på samtalsämnen hade nog inte dessa två lärjungar där de gick på vägen. Medan de gick och samtalade kom Jesus och slog följe med dem.

Med detta som bakgrund samlades ett femtontal personer Annandag Påsk kl. 9 vid Betelkyrkan för att gå en vandring på 7-8 km. Lite råkallt var det till en början men solen kom fram mer och mer. Via Betels gamla sommarplats vid Yggen nådde vi Gärahov, Förborgen och Hjortsjön där medhavd fika intogs. Maggan Andersson, som initierat vandringen, läste bibeltexter vid några stopp längs vägen och efter cirka 2,5 h var vi tillbaka vid Betelkyrkan. Brist på samtalsämnen hade vi inte haft, bibelord och intagen föda hade gett oss styrka men på olika sätt och motion hade vi också fått så alla var nöjda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

KVÄLLSBIBELSKOLAÅterstående samlingar

6/4 19:00 Kolosserbrevet – Jesus enda vägen?

Missionskyrkan, Vaggeryd11/5 19:00 Tomas Sjödin undervisar utifrån sina senaste böcker
Lokal : Skillingaryds Arena


Information kommer även att finnas på affischer.
Lärare: Leif Carlsson
Kostnad: 150 kr, fika ingår.
Anmälan: kvallsbibelskola@gmail.com

Betala in avgiften på Betelkyrkans Bg 463-5389

Märk inbetalningen med ”KB”+ ert namn


_________________________________________________________________________________________________________________________________

Betelförsamlingens årsmöte

Söndagen den 31 januari hade Betelförsamlingen i Vaggeryd sitt årsmöte. Kl.10 hälsade vice församlingsförståndare Lars Kindebäck välkommen varefter dagordningen spikades.


Lars hälsar välkommen.

Peter Blomquist valdes till ordförande för årsmötet och Carl-Gustaf Karlsson till sekreterare. Lars-Evert Eskilsson gick igenom årsberättelsen. Verksamheten är omfattande och ekumeniken god. Vår församling med 261 medlemmar har också bytt pastor under året. Nuvarande pastor är Jakob Fhager Bjärkhed.


Carl-Gustaf funderar på vad han ska ta till protokollet.

Församlingens ekonomi redovisades av Astrid Lindberg ochLina Värmsjö läste revisionsberättelsen.


Astrid Lindberg och Lina Värmsjö.

På kyrktorget samlades vi för mingel innan gudstjänst firades. Pastorn var sjuk för dagen. I stället talade Carl-Gustaf Karlsson, Inga Patriksson, Ingalott Åman och Ingemar Strand. Betelkören medverkade med sång.


Gemensam lunch intogs varefter förhandlingarna fortsatte i serveringsvåningen.

Peter leder förhandlingarna i serveringsvåningen.

Budget inför 2016 presenterades och val inför 2016 förrättades. Hela styrelsen förblev intakt. Den består av Peter Blomquist(ordf.), Carl-Gustaf Karlsson (sekr.), Astrid Lindberg (ekonomiansv.), Jonas Andersson (vice ordf.), Lars Kinderbäck (vice församlingsföreståndare), Helén Wictorin, Peter Jahnsén, Gun Ljungkvist, Bo Josefsson och Ulla-Britt Sandberg.

Peter Blomquist överräckte en blomma till ungdomsarbetaren Rebecca Iverskog..

Efter nattvardsfirande i kyrksalen avslutades dagen med kaffe och tårta.


__________________________________________________________________________________________________________________

Kalender

Inga händelser finns i kalendern

Gå till kalendern