Välkommen till Betelkyrkan

Du är alltid välkommen till gudstjänster och andra samlingar i Betelkyrkan. Information om samlingar och vår verksamhet hittar du i Verksamhet/Program eller Barn & ungdom.


Tisdagen 20 februari kl.10:00
Bibel, bön och fikaSöndagen 25 februari kl.10:00 (9:30 bön)
Gudstjänst med barnvälsignelse
Predikan: Jakob Fhager Bjärkhed
Sångansvarig: Susanne Gustafsson
Mötesledare: Margareta Andersson


Söndagen 25 februari kl.15:15
Andakt på Furugården
Seniorkören

______________________________________________________________________________

Betelförsamlingens årsmöteLars Kinderbäck lämnade Betelförsamlingens styrelse efter över 40 år. Även Astrid Lindberg lämnar styrelsen efter många år. Dessa båda ses längst till vänster på bilden. Till höger de nya styrelsemedlemmarna Samuel Holmberg och Rebecca Iverskog. Samuel efterträder Astrid som ekonomiansvarig.

Söndagen den 4 februari hade Betelförsamlingen i Vaggeryd årshögtid och årsmöte. Gudstjänsten leddes av vice församlingsförståndaren Lars Kinderbäck, som också läste inledningsord. Unisona sånger sjöngs, Betelkören sjöng och pastor Jakob Fhager Bjärkhed predikade om varför vi firar gudstjänst. Efter en stunds mingel på kyrktorget började årsmötet i kyrksalen.

Mingel på kyrktorget

Peter Blomquist valdes till ordförande för årsmötet och Carl-Gustaf Karlsson till sekreterare. Lars-Evert Eskilsson gick igenom årsberättelsen och visade bilder från det gångna året. Verksamheten har varit omfattande och ekumeniken är god. Församlingen har ökat till 260 medlemmar. Ekonomin redovisades av Astrid Lindberg och Lina Värmsjö läste revisionsberättelsen.

Gemensam lunch intogs varefter förhandlingarna fortsatte i serveringsvåningen. Budget presenterades och val inför 2018 förrättades. Peter Blomquist omvaldes till församlingens ordförande och som ny styrelsesuppleant valdes Malin Gustavsson. Efter över 40 år lämnade Lars Kinderbäck Betelförsamlingens styrelse, han kvarstår som vice församlingsföreståndare. Även Astrid Lindberg lämnade styrelsen efter många år. Hon slutade därmed som ekonomiansvarig och efterträds på den posten av en ny styrelsemedlem, Samuel Holmberg. Ny medlem i styrelsen blev också Rebecca Iverskog.

Förhandlingar i serveringsvåningen

Styrelsen består därmed av Peter Blomquist (ordförande), pastor Jakob Fhager Bjärkhed, Jonas Andersson (vice ordförande), Carl-Gustaf Karlsson (sekreterare), Samuel Holmberg (ekonomiansvarig), Rebecca Iverskog, Ulla-Britt Sandberg, Helen Wictorin, Peter Jahnsén, Bo Josefsson och Maria Åkerhag, suppleant är Malin Gustavsson. Församlingens styrelse och församlingstjänargrupp utgör församlingens ledning. Församlingstjänare är Margareta Andersson, Monika Klingberg, Anna Nyberg, Arne Nyberg och Gilbert Toftgård.

Förhandlingarna avslutades med att Peter Blomquist överräckte en blomma till ungdomsledaren Axel Svahn och pastorn Jakob Fhager Bjärkhed. Även Peter tackades med en blomma.

Efter nattvardsfirande i kyrksalen avslutades dagen med kaffe och tårta.Kalender

Inga händelser finns i kalendern

Gå till kalendern