Välkommen till Betelkyrkan

Du är alltid välkommen till gudstjänster och andra samlingar i Betelkyrkan.
Information om  vår ungdomsverksamhet finns under rubriken Barn & ungdom.


Tisdagen 19 februari

Kl. 10:00  Bibel, bön och fika

Söndagen 24 februari

Kl. 10:00  Gudstjänst
Predikan av Jakob Fhager Bjärkhed
Sångansvarig är Lina Värmsjö
Mötesledare: Annemaj Fransson

Söndagen 24 februari

Kl. 14:00  Andakt på Furugården
Jakob Fhager Bjärkhed och Seniorkören

Tisdagen 26 februari

Kl. 10:00  Bibel, bön och fika


__________________________________________________________________________________________________________

 

 

 D


Betelförsamlingens årsmöte

Söndagen den 3 februari hade Betelförsamlingen i Vaggeryd årshögtid och årsmöte. Vice församlingsföreståndare  Lars Kinderbäck ledde den gudstjänst som inledde årshögtiden. I den medverkade också Betelkören under ledning av Sören Gustafsson och pastor Jakob Fhager Bjärkhed predikade om vad det innebär att fira gudstjänst.


Lars Kinderbäck ledde gudstjänsten och Jakob Fhager Bjärkhed predikade