Välkommen till Betelkyrkan

Du är alltid välkommen till gudstjänster och andra samlingar i Betelkyrkan. Information om samlingar och vår verksamhet hittar du i Verksamhet/Program eller Barn & ungdom.
Tisdag 21 augusti kl.10:00
Bibel, bön och fika


Söndag 26 augusti kl.10:00 (bön 9:30)
Gudstjänst
Predikan: Jakob Fhager Bjärkhed
Sångansvarig: Annelie Gustavsson
Mötesledare: David Käll


Tisdag 28 augusti kl.10:00
Bibel, bön och fikaAUGUSTI


Vecka 33

14 Tisd kl.10:00 Bibel, bön och fika

19 Sönd kl. 09:30 bön, kl. 10:00 Gudstjänst

Predikan: Jakob Fhager-Bjärkhed
Sångansvarig: Susanne Gustafsson
Mötesledare: Ulla-Britt Sandberg

Vecka 34

21 Tisd kl.10:00 Bibel, bön och fika

26 Sönd kl. 09:30 bön, kl. 10:00 Gudstjänst

Predikan: Jakob Fhager-Bjärkhed
Sångansvarig: Annelie Gustavsson
Mötesledare: David Käll

Vecka 35

28 Tisd kl.10:00 Bibel, bön och fika

SEPTEMBER

2 Sönd kl. 11:00 Konfirmationshögtid i Betelkyrkan

Betel-, Equmenia- och Pingstkyrkans konfirmander och ledare

Sångansvarig: Susanne Gustafsson

___________________________________________________________________________________________

Pingstdagen i Betelkyrkan


Annemaj Fransson och Jakob Fhager Bjärkhed

I Pingstdagens gudstjänst predikade vår pastor Jakob Fhager Bjärkhed utgående från Johannes 7:37-39:

På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger. Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Mötesledare för gudstjänsten var Annemaj Fransson och inledningsorden lästes av Ingemar Gattbo. Mona och Henrik Blomqvist stod för skönsång, ackompanjerade av Sören Gustafsson.


Henrik och Mona Blomqvist sjunger. Ingemar Gattbo läser inledning.


________________________________________________________________________________

Omväxlande gudstjänst

Söndagen 15 april hade Betelkyrkan besök av David Johansson som på ett inspirerande sätt predikade över ämnet "Alla kristna har ett uppdrag". Det var också en extra insamling till organisationen Testa Mission, som David representerar. I gudstjänsten medverkade också Johanna och Daniel Köllerfors med sång. Johanna, född Toftgård, är uppvuxen i Vaggeryd och i Betelförsamlingen.


Johanna och Daniel Köllerfors

Mötesbesökarna erbjöds också att skaffa en prenumeration på tidningen Världen idag, som både David och Johanna representerar.
Jonas Andersson introducerade insamlingen "Ge en dagslön", som kommer att fortgå till och med gudstjänsten den 29 april.
Mötesledare var Samuel Holmberg och inledningen lästes av Filip Ljungkvist.


Filip Ljungkvist


Samuel Holmberg intervjuar David Johansson


____________________________________________________________________________________________

Värnamobesök i Betelkyrkan

Söndagen den 11 mars gästades församlingen av Per-Anders Karlsson, omsorgspastor i Missionskyrkan i Värnamo. Han är uppväxt på Donsö och på långt håll släkt med vår egen pastor Jakob Fhager Bjärkhed. I en intressant predikan talade Per-Anders om att himmelriket är oss nära i alla vardagliga situationer.
Med sig hade Per-Anders sin fru Emy Karlsson och dessutom en sångare och en musiker. Trion bjöd på ett flertal sånger i gudstjänsten som leddes av Axel Swahn.
______________________________________________________________________________

Betelförsamlingens årsmöteLars Kinderbäck lämnade Betelförsamlingens styrelse efter över 40 år. Även Astrid Lindberg lämnar styrelsen efter många år. Dessa båda ses längst till vänster på bilden. Till höger de nya styrelsemedlemmarna Samuel Holmberg och Rebecca Iverskog. Samuel efterträder Astrid som ekonomiansvarig.

Söndagen den 4 februari hade Betelförsamlingen i Vaggeryd årshögtid och årsmöte. Gudstjänsten leddes av vice församlingsförståndaren Lars Kinderbäck, som också läste inledningsord. Unisona sånger sjöngs, Betelkören sjöng och pastor Jakob Fhager Bjärkhed predikade om varför vi firar gudstjänst. Efter en stunds mingel på kyrktorget började årsmötet i kyrksalen.

Mingel på kyrktorget

Peter Blomquist valdes till ordförande för årsmötet och Carl-Gustaf Karlsson till sekreterare. Lars-Evert Eskilsson gick igenom årsberättelsen och visade bilder från det gångna året. Verksamheten har varit omfattande och ekumeniken är god. Församlingen har ökat till 260 medlemmar. Ekonomin redovisades av Astrid Lindberg och Lina Värmsjö läste revisionsberättelsen.

Gemensam lunch intogs varefter förhandlingarna fortsatte i serveringsvåningen. Budget presenterades och val inför 2018 förrättades. Peter Blomquist omvaldes till församlingens ordförande och som ny styrelsesuppleant valdes Malin Gustavsson. Efter över 40 år lämnade Lars Kinderbäck Betelförsamlingens styrelse, han kvarstår som vice församlingsföreståndare. Även Astrid Lindberg lämnade styrelsen efter många år. Hon slutade därmed som ekonomiansvarig och efterträds på den posten av en ny styrelsemedlem, Samuel Holmberg. Ny medlem i styrelsen blev också Rebecca Iverskog.

Förhandlingar i serveringsvåningen

Styrelsen består därmed av Peter Blomquist (ordförande), pastor Jakob Fhager Bjärkhed, Jonas Andersson (vice ordförande), Carl-Gustaf Karlsson (sekreterare), Samuel Holmberg (ekonomiansvarig), Rebecca Iverskog, Ulla-Britt Sandberg, Helen Wictorin, Peter Jahnsén, Bo Josefsson och Maria Åkerhag, suppleant är Malin Gustavsson. Församlingens styrelse och församlingstjänargrupp utgör församlingens ledning. Församlingstjänare är Margareta Andersson, Monika Klingberg, Anna Nyberg, Arne Nyberg och Gilbert Toftgård.

Förhandlingarna avslutades med att Peter Blomquist överräckte en blomma till ungdomsledaren Axel Svahn och pastorn Jakob Fhager Bjärkhed. Även Peter tackades med en blomma.

Efter nattvardsfirande i kyrksalen avslutades dagen med kaffe och tårta.Kalender

Inga händelser finns i kalendern

Gå till kalendern