Välkommen till Betelkyrkan

Du är alltid välkommen till gudstjänster och andra samlingar i Betelkyrkan. Information om vår ungdomsverksamhet finns under rubriken Barn & ungdom.


December


Vecka 50

11 Tisd kl.10:00 Bibel, bön och fika

16 Sönd kl. 09:30 bön, kl. 10:00 Gudstjänst
Predikan:Jakob Fhager-Bjärkhed
Sångansvarig: Lina Värmsjö
Mötesledare: Rolf Petersson

16 Sönd kl. 18.00 Equmeniakyrkan
Julkonsert med Vaggeryd Brass och Vaggeryds manskör

Vecka 51

18 Tisd kl.10:00 Bibel, bön och fika

23 Sönd kl. 09:30 bön, kl. 10:00 Gudstjänst
Predikan: Jakob Fhager-Bjärkhed
Sångansvarig: Sören Gustafsson
Mötesledare: Gilbert Toftgård

23 Sönd kl. 14:00 Andakt på Furugården, Seniorkören, Jakob Fhager-Bjärkhed

Vecka 52

24 Månd kl. 23.00 Julnattsgudstjänst i Equmeniakyrkan

30 Sönd kl. 09:30 bön, kl. 10:00 Gudstjänst
Predikan: Lars-Gunnar Jonsson
Sång av Helena, Lars-Gunnar och Sara. Sångansvarig: Susanne Gustafsson
Mötesledare: Margareta Andersson

Vecka 1

31 Månd kl. 16:00 Ekumenisk nyårsbön i Pingstkyrkan

Januari

Vecka 1

6 Trettondag jul Sönd kl. 09:30 bön, kl. 10:00 Gudstjänst med nattvard
Predikan: Jakob Fhager-Bjärkhed
Sångansvarig: Sören Gustafsson
Mötesledare: Carl-Gustaf Karlsson

Vecka 2

8 Tisd kl.10:00 Bibel,bön och fika

13 Sönd kl. 09:30 bön, kl. 10:00 Gudstjänst

Predikan: Axel Swahn
Sångansvarig: Annelie Gustavsson

Mötesledare: Per Wikström

Vecka 3

Start för ekumeniskaböneveckan

15 Tisd kl. 10:00 Böni Betelkyrkan

16 Onsd kl. 10:00 Böni Pingstkyrkan
16 Onsd kl. 18:30 Vardagsmässa i Svenska kyrkan.
17 Torsd kl. 10:00 Bön i Equmeniakyrkan
19 Lörd kl. 18
:00 ”Hela kyrkan sjunger”. Ekumenisk kör och barnkör från kyrkorna i Vaggeryd, Hok och Svenarumsbygden.

Plats: Betelkyrkan

20 Sönd kl. 09:30 bön,kl. 10:00 Gudstjänst ”Predikantbyte”
Predikan:från Equmeniakyrkan
Sångansvarig: Lina Värmsjö
Mötesledare: Arne Nyberg

Vecka 4

22 Tisd kl.10:00 Bibel,bön och fika

27 Sönd kl. 09:30 Bön,kl. 10:00 Gudstjänst

Predikan:Jakob Fhager-Bjärkhed
Sångansvarig: Susanne Gustafsson
Mötesledare: Axel Swahn

27 Sönd kl. 12:00 BETELS UNGDOM ÅRSMÖTE
Lunch efter årsmötet


27 Sönd kl. 14:00 Andakt påFurugården, Seniorkören,Jakob Fhager-Bjärkhed

Vecka 5

29 Tisd kl.10:00 Bibel,bön och fika

Februari

3 Sönd kl. 09:30 bön,kl. 10:00 Församlingens ÅRSMÖTE och ÅRSHÖGTID med nattvard, fika och lunch
Predikan:Jakob Fhager-Bjärkhed
Sångansvarig: Sören Gustafsson
Mötesledare: Lars Kinderbäck

Vecka 6

5 Tisd kl.10:00 Bibel,bön och fika

6 Onsd k.15:00 Dagledigsamling
”Påsångens vingar genom livet”,
Kurt Ankarberg med vänner.

10 Sönd kl. 09:30 bön, kl.10:00 Gudstjänst
Predikan:Tim Jansson
Sångansvarig: Annelie Gustavsson
Mötesledare: Ulla-Britt Sandberg

Vecka 7

12 Tisd kl.10:00 Bibel,bön och fika

17 Sönd kl. 09:30 bön,kl. 10:00 Gudstjänst

Predikan: JakobFhager-Bjärkhed
Sångansvarig: Susanne Gustafsson
Mötesledare: Anette Andersson

Vecka8

19 Tisd kl.10:00 Bibel,bön och fika

24 Sönd kl. 09:30 bön,kl. 10:00 Gudstjänst
Predikan:Jakob Fhager-Bjärkhed
Sångansvarig: Lina Värmsjö
Mötesledare: Annemaj Fransson

24 Sönd kl.14:00 Andakt på Furugården, Seniorkören,Jakob Fhager-Bjärkhed

Vecka 9

26 Tisd kl.10:00 Bibel,bön och fika

D

______________________________________________________________________

Händelserik gudstjänst


Monika Klingberg och Bosse Josefsson

Söndagsgudstjänsten den 11 november var fylld med sång och musik. Söndagsskolans barn under ledning av Lina Värmsjö och Madde Elg sjöng flera sånger. Det är alltid roligt att höra och inte minst se barnen sjunga.

Betelkören hade övningsdag på lördagen och framförde flera nya sånger under gudstjänsten, som vanligt under ledning av Sören Gustafsson. Ett 25-tal sångare klingade väldigt bra.

Gudstjänsten leddes av Monika Klingberg och Bosse Josefsson läste inledningsorden. Jakob Fhager Bjärkhed höll en kort predikan. Under gudstjänsten var det också insamling till den flygelrenovering som gjorts. Sören Gustafsson, som varit församlingens pianist i 30-40 år, berättade något om detta.