Lyckornas förskola

Lyckornas förskola
Förskolan drivs av en styrelse med representanter från Betelkyrkan, Equmeniakyrkan, Pingstkyrkan och Svenska kyrkan. Lyckornas Förskola följer samma tillämpningsregler (avgifter m.m.) som andra förskolor i Vaggeryds kommun, vilka är antagna av Barn- och utbildningsnämnden.