Vår tro

Detta – tror vi , vill vi, arbetar vi för

Detta tror vi:

  • Gud har skapat allting, Människan är det mest värdefulla i skapelsen och har evig existens. Gud älskar varje människa och har en tanke med hennes liv. 1 Mos 1:27, Ps 139:16
  • Jesus Kristus, Guds son blev människa och levde här på jorden. Han dog uppstod och lever idag. Han skall en dag komma tillbaka till vår jord och hämta dem som tror på honom. Fil 2:5-11, 1 Kor 15:3-6, Fil 3:20
  • Människans synd och otro skiljer henne från Gud. Den som tror på Jesus Kristus och bekänner honom som Herre och Frälsare blir ett Guds barn och får evigt liv. Joh 3:16, Rom 6:23
  • Idag finns Gud nära oss alla genom sin helig ande. Med sin närhet vill han leda och hjälpa oss i livet. Ps 139:5, Ps 32:8
  • Bibeln är Guds ord och grunden för vår tro. 2 Tim 3:16, Ps 119:105

Detta vill vi:

  • Att alla människors skall förstå att de är värdefulla och älskade av Gud, som bryr sig om varenda människa. Idag ifrågasätts ofta alla människor lika värde. Bibeln säger tydligt att varje människa är unik, skapad av Gud och att alla är lika mycket värda.
  • Att alla människor skall få en personlig tro på Gud genom hans son Jesus Kristus och ta emot det kristna dopet. Vår personliga erfarenhet visar att Jesus Kristus är en verklighet och att han bryr sig om oss. Vi får be till honom och vara förvissade om att han hör vår bön. Det ger oss trygghet i livet.
  • Att Betelkyrkan skall vara en ”öppen kyrka” där alla kan känna sig hemma. En plats där vi kan dela både glädje och bekymmer. I gudstjänster, ungdomsarbete och andra samlingar förstå och uppleva Guds kärlek och omsorg.

Detta arbetar vi för:

Vi vill genom gudstjänster och verksamhet för olika åldrar göra Jesus känd i Vaggeryd. Gudstjänsterna har olika innehåll – undervisning, vittnesbörd, sång och musik – med medverkan av både yngre och äldre. Se vidare under Verksamhet, Barn & ungdom eller Program när vi har olika aktiviteter och samlingar. Du är välkommen  att ta kontakt med församlingens pastor eller någon annan i församlingen, som Du har förtroende för.