Mötesplats Vaggeryd

Mötesplats Vaggeryd
Mötesplats är en samverkan mellan socialförvaltningen, arbetsmarknadsenheten och kyrkorna i Vaggeryds kommun. Mötesplats vänder sig till alla människor som befinner sig i någon form av utanförskap.