Mission

Mission betyder uppdrag eller uppgift. Församlingens uppdrag är att sprida evangeliet både på hemmaplan och i ett internationellt perspektiv.

Betelförsamlingen i Vaggeryd är knuten till både Svenska Alliansmissionen och Evangeliska Frikyrkan. Genom dessa organisationer bedriver församlingen f.n. missionsverksamhet i Mocambique och Sydafrika.

Mocambique finns Diane Manu tillsammans med sin man Asante och tre barn, som förestår en bibelskola för utbildning av inhemska ledare samt utbildning i hälsovård. 

I Sydafrika finns Monica Woodhouse och hennes man Basil, som driver ett hem för utsatta kvinnor och barn – Place of Restoration – och ordnar hem för barn som blivit föräldralösa p g a att föräldrarna dött i hiv/aids. Detta projekt heter ”Give a child a family”.