Mission

Mission betyder uppdrag eller uppgift. Församlingens uppdrag är att sprida evangeliet både på hemmaplan och i ett internationellt perspektiv.

Jesus har gett oss uppdraget från Matteusevangeliet 28:18-20
Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla[c] allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Betelförsamlingen i Vaggeryd är knuten till både Svenska Alliansmissionen och Evangeliska Frikyrkan. Genom samfunden finns vi och arbetar både nationellt och internationellt i Rosengård, Norra Afrika och Sydafrika.