Sydafrika

Place of Restoration

Våra missionärer Basil och Monica Woodhouse förestår ett jourhem för övergivna barn och barn som utsatts för misshandel och andra övergrepp. Många av barnen är drabbade av HIV/AIDS. Målsättningen är att barnen ska få ett fosterhem. Denna plats kallas Place of Restoration, Upprättelsens plats. Denna plats ligger i Port Shepstone, 150 km söder om Durban, i Sydafrika. Förutom ett tillfälligt boende erbjuds de hjälpsökande stöd till upprättelse för både ande, själ och kropp. Förutom att Place of Restoration är ett hem, vill de att det skall vara ett efterföljansvärt exempel för liknande insatser på andra håll.