Barn och ungdom

Erica Alfredsson

Betel Ungdom är en fristående förening med egen styrelse och ansvarar för Betelförsamlingens ungdomsverksamhet.

Ordförande: Jonas Abrahamsson tel. 076 398 99 21
abrahamsson182(a)gmail.com

Ungdomsledare: Erica Alfredsson tel. 0733 476 879
ungdomsledare(a)betelvaggeryd.se


Sponsorer till Betel Ungdom:

Verksamhet:

Söndagsskolan

Mini-UV

UV-Scout

Tonår