Barn och ungdom

Erica Alfredsson

Betel Ungdom är en fristående förening med egen styrelse och ansvarar för Betelförsamlingens ungdomsverksamhet.

Vice ordförande: Anna Elg tel. 073 700 96 58

Ungdomsledare: Erica Alfredsson tel. 073 347 68 79
ungdomsledare(a)betelvaggeryd.se


Sponsorer till Betel Ungdom:

Verksamhet:

Söndagsskolan

Mini-UV

UV-Scout

Tonår