Barn och ungdom

Erica Alfredsson

Betel Ungdom är en fristående förening med egen styrelse och ansvarar för Betelförsamlingens ungdomsverksamhet.

Ordförande: Stina Bjärkhed tel. 073 724 97 26
s.bjarkhed@gmail.com

Ungdomsledare: Erica Alfredsson tel. 073 347 68 79
ungdomsledare(a)betelvaggeryd.se


Sponsorer till Betel Ungdom:

Verksamhet:

Söndagsskolan

Mini-UV

UV-Scout

Tonår