Om oss och vår verksamhet

Mål för Betelförsamlingen Vaggeryd

Jesus kallar oss att göra alla människor till hans lärjungar.

  • Betelförsamlingen vill vara en öppen gemenskap där människor i Vaggeryd kan känna sig hemma.
  • Bibelns budskap om frälsning i tron på Jesus Kristus ska förkunnas i gudstjänster och annan verksamhet.
  • Församlingen vill verka för att människor ska komma till personlig kristen tro, mottaga det heliga dopet, bli medlemmar i församlingen och vara till tjänst för andra människor.
  • Församlingens verksamhet vill ge, undervisning och andlig gemenskap så att människor kommer till personlig tro på Jesus Kristus och genom den Helige Ande växer och mognar i den kristna tron.
  • Församlingen vill arbeta för mission i Sverige och andra länder.