Gudstjänster

Vi har gudstjänster varje söndag kl 10.00. Våra gudstjänster brukar hålla på ca en och en halv timma och är öppna för alla som vill vara med. Efter gudstjänsten finns det möjlighet att stanna på fika och gemenskap. En gång i månaden firar vi nattvard. Välkommen!

Du som behöver bilskjuts till Gudstjänsterna kan ringa till
Bo Lindberg. tel 31947