Söndagskolan

För:  Barn i åldrarna 4 till 12 år

När: Varannan söndag kl. 10:00 när det är gudstjänst


”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte” sa Jesus. 

Barnen är med i gudstjänsten först och går sedan ner till söndagsskolan. Under lekfulla former lär vi oss mer om kristen tro och hur vi ska vara mot varandra. Vi delar upp oss i tre olika grupper, där barnen som går på mellanstadiet har eget program. Vi sjunger, ber, leker och lyssnar på berättelser från bibeln tillsammans. Söndagsskolan är en samling där alla ska trivas.

Under HT-23 träffas vi jämna veckor när det är gudstjänst, med något undantag. Följande datum är det söndagsskola: 10/9, 24/9, 8/10, 22/10-(Familjegudstjänst), 5/11, 19/11, 3/12, 17/12

Ansvarig ledare är: Anna Lönnheden, tel. 0730-40 57 57

Varmt välkommen!