Söndagskolan

För:  Barn i åldrarna 4 till 12 år

När: Varannan söndag kl. 10:00 när det är gudstjänst


”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte” sa Jesus. 

Barnen är med i gudstjänsten först och går sedan ner till söndagsskolan. Under lekfulla former lär vi oss mer om kristen tro och hur vi ska vara mot varandra. Vi delar upp oss i tre olika grupper. Vi sjunger, ber, leker och lyssnar på berättelser från bibeln tillsammans. Söndagsskolan är en samling där alla ska trivas.

Under VT-23 träffas vi jämna veckor när det är gudstjänst, med något undantag. Följande datum är det söndagsskola:
29/1, 12/2, 26/2, 12/3, 26/3, 9/4, 23/4, 7/5, 28/5, 4/6

Ansvarig ledare är:
Stina Bjärkhed: 073 – 724 97 26

Varmt välkommen!