Söndagskolan

För:  Barn i åldrarna 4 till 12 år

När: Varannan söndag kl. 10:00 när det är gudstjänst


”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte” sa Jesus. 

Barnen är med i gudstjänsten först och går sedan ner till söndagsskolan. Under lekfulla former lär vi oss mer om kristen tro och hur vi ska vara mot varandra. Vi delar upp oss i tre olika grupper. Vi sjunger, ber, leker och lyssnar på berättelser från bibeln tillsammans. Söndagsskolan är en samling där alla ska trivas.

Dessa gånger träffas vi under vårterminen 2022!
6/2, 20/2, 27/2, 6/3, 20/3, 3/4, 17/4, 1/5, 15/5, 5/6

Ansvarig ledare är:

Stina Bjärkhed: 073 – 724 97 26

Varmt välkommen!