Söndagskolan

För:  Barn i åldrarna 4 till 11 år

När: Varannan söndag kl. 10:00 när det är gudstjänst


”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte” sa Jesus. 

Barnen är med i gudstjänsten först och går sedan ner till söndagsskolan. Under lekfulla former lär vi oss mer om kristen tro och hur vi ska vara mot varandra. Vi sjunger, ber, leker och lyssnar på berättelser från bibeln tillsammans. Söndagsskolan är en samling där alla ska trivas.

Har ni frågor så kan ni kontakta någon av ledarna:

Stina Bjärkhed: 073 – 724 97 26
Lina Värmsjö: 070 – 296 02 65

Varmt välkommen!