Söndagskolan

För:  Barn i åldrarna 4 till 12 år

När: Varannan söndag kl. 10:00 när det är gudstjänst


”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte” sa Jesus. 

Barnen är med i gudstjänsten först och går sedan ner till söndagsskolan. Under lekfulla former lär vi oss mer om kristen tro och hur vi ska vara mot varandra. Vi delar upp oss i tre olika grupper. Vi sjunger, ber, leker och lyssnar på berättelser från bibeln tillsammans. Söndagsskolan är en samling där alla ska trivas.

Under HT-22 träffas vi ojämna veckor när det är gudstjänst.

Ansvarig ledare är:

Stina Bjärkhed: 073 – 724 97 26

Varmt välkommen!