Kontaktlista
Vakanspastor 25 %: Jesper Blom076 – 343 24 35
pastorn(a)betelvaggeryd.se
Ungdomsledare:Erica Alfredsson073 – 347 68 79
ungdomsledare(a)betelvaggeryd.se
Ordförande, styrelsen:Lo Claesson072 – 741 21 32
ordforande(a)betelvaggeryd.se
Vice föreståndare:Lars Kinderbäck0708 – 80 19 16
Kassör:Samuel Holmberg073 – 504 50 30
kassor(a)betelvaggeryd.se
Betel Ungdom, styrelseordförande:Anna Elg073 – 700 96 58
Söndagsskolan:Anna Lönnheden073 – 040 57 57
Mini UV:Hanna Axelsson073 – 067 98 07
Madelene Elg073 – 701 30 96
UV:David Käll070 – 958 79 35
Tonår:Erica Alfredsson073 – 347 68 79
Konfirmation:Jesper Blom076 – 343 24 35
pastorn(a)betelvaggeryd.se
Musikkåren:Peter Blomquist070 – 880 19 15
musikkaren(a)betelvaggeryd.se
Musikansvarig:Sören Gustafsson0393- 122 14
nilssorengustafsson(a) hotmail.com
Daglediga:Anette Andersson0393-314 21
daglediga(a)betelvaggeryd.se
Ingeborg Edqvist
daglediga(a)betelvaggeryd.se
Projektor/streaming:Patrik Elg0393- 104 19
070 – 787 46 78
IT-ansvarig:Peter Jahnsén070 – 541 94 86
it(a)betelvaggeryd.se
Lokaluthyrning:Monica Andersson