Betelkyrkans integritetspolicy

Betelkyrkan samlar in personlig information om dig och använder uppgifterna i syfte att kunna kommunicera med dig som kommer i kontakt med Betelkyrkan i Vaggeryd. Betelkyrkan värnar om din personliga integritet och vår målsättning är att du ska känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas korrekt.

Vilka personuppgifter behandlas?

Personuppgifter är varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera en levande, fysisk person.

Betelkyrkan behandlar personuppgifter i följande fall (ett eller flera områden nedan kan röra dig):

  • avtal eller andra överenskommelser
  • enskilt medlemskap i Betelkyrkan Vaggeryd
  • gåvogivande
  • kontakt med Betelkyrkan på eget initiativ.

Uppgifterna består primärt av namn, adress, e-postadress, personnummer, telefonnummer samt kön. Andra uppgifter som kan förekomma är t.ex. kontouppgifter, anhöriguppgifter eller olika funktioner inom Betelkyrkan.

Hur personuppgifterna används och för vilka ändamål

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att bland annat kunna informera och kommunicera med dig. Du kan få riktade mail, brev eller telefonsamtal till dig. Det kan t.ex. röra sig om uppdatering av avtal, tackbrev, information om evenemang etc.